Het bestuur heeft gezien de resultaten van de afgelopen weken besloten het volgende uit te voeren.

“terug naar de oude afspraak van voor de Corona aanvang”

LET OP: Dit is tot 1 september. Daarna moeten we een nieuw besluit nemen hoe hiermee verder te gaan.

Wij willen u allemaal het volgende meegeven,

  • Ben je ziek, niet fit of heb je klachten, blijf thuis!!
  • Ontsmet je handen bij binnenkomst en was ze na het schieten.
  • Blijf voor en na het schieten niet te lang in de kantine hangen.
  • Houdt altijd 1,5 meter afstand, ook aan de tafels!
  • De bar is niet bezet.
  • Alleen schutters en de VVFer op de baan. Wacht in de kantine tot er plaats is op een schietpunt.

Als u deze regels respecteert kunnen we blijven schieten, zo niet moet het bestuur andere maatregelen aankondigen. Houdt rekening met de minimale 18 schietbeurten voor het verlengen van uw verlof.

Zoals aangegeven moeten we op 1 September kijken naar de gevolgen en de voortgang, nu ook dat veel landen hun maatregelen weer aanscherpen en bang zijn voor een 2e golf.

Het bestuur wenst u een prettige vakantie en schietplezier. Blijf gezond.