Peter werd op 20 maart 1971 lid van SV Schuttersvrienden. Onlangs was hij dus 50 jaar lid van onze vereniging en schrijft daarmee het gedurende het bestaan van de vereniging langstdurende lidmaatschap op zijn naam!

Namens het bestuur en ongetwijfeld vele leden feliciteren wij Peter met zijn trouwe lidmaatschap en hopen dat hij nog lang lid van onze vereniging mag blijven.

Het bestuur wil deze unieke gebeurtenis niet zonder meer voorbij laten gaan en heeft unaniem besloten Peter voor te dragen als erelid met alle daaraan verbonden faciliteiten.

Wij verzoeken alle leden zich met dit voornemen te verenigen, zodat hem deze status officieel kan worden verleend.

Mochten er onverhoopt bezwaren bestaan, dan verzoeken wij die kenbaar te maken aan het bestuur.

Peter van Harte Gefeliciteerd met deze mijlpaal! 🥳🎉🍰